Sim hợp mệnh Thủy
1974-1975-1982-1983-1996-1997

084.247.3333
Sim Hợp Mệnh